Featured Wallpapers

Zhang Ziyi Smiling Pink Lips Sitting Pose Photoshoot       15 Dec 2017
Zhang Ziyi Red Lips Cute Face Closeup       28 Oct 2017
Zhang Ziyi Sad Side Face Closuep       22 Dec 2016
Zhang Ziyi Innocent Cute Face Closeup       06 Jul 2015
Zhang Ziyi Wet Lips Sad Face Closeup       01 May 2012
Zhang Ziyi Cute Looking Face Photoshoot       22 Apr 2012
Zhang Ziyi Smiling In White Top Cute Photoshoot       22 Apr 2012
Zhang Ziyi Wet Lips Looking Front Cute Face Closeup       22 Apr 2012
Zhang Ziyi Looking Hot Face Closuep       14 Apr 2012
Zhang Ziyi Looking At Camera Sad Face Closeup       09 Apr 2012